Om kropp og selvfølelse Helse Sør-Øst Helse Nord Helse Vest Helse Midt-Norge Forsiden English
Skriv ut

Helse Midt-Norge

-Om kultur, kropp og kommunikasjon

Veilednings- og undervisningsmateriell utgitt av Sosial- og helsedepartementet.

En revidering av undervisningspermen "Ungdom og spiseforstyrrelser". Faktakunnskapene om spiseforstyrrelser er blitt tonet ned, og det er kommet nytt stoff om blant annet mestring av stress, selvhevding og selvfølelse.
1999. Undervisningsmateriellet kan bestilles fra Statens informasjonsforvaltning. Bestillingsnr I-0955

Deler av materiellet på skolenettet.no