Om kropp og selvfølelse Helse Sør-Øst Helse Nord Helse Vest Helse Midt-Norge Forsiden English
Skriv ut

Helse Midt-Norge

Hvordan bli deltaker?

En forutsetning for opptak i Kropp og selvfølelse, er at du som helsearbeider er i en hjelperolle ovenfor mennesker med spiseforstyrrelser.

Utdanningen er tverrfaglig, og åpen for helsepersonell i primær- og spesialisthelsetjenesten, samt for privatpraktiserende i helseregion Midt-Norge.

Opptak skjer etter en totalvurdering av søkermassen. Vi vil tilstrebe en best mulig fordeling med hensyn til tverrfaglighet, geografi og tilknytning til helsetjenesten.