Om kropp og selvfølelse Helse Sør-Øst Helse Nord Helse Vest Helse Midt-Norge Forsiden English
Skriv ut

Helse Midt-Norge

Kropp og selvfølelse

Kropp og selvfølelse

Målsettingen med utdanningen er å gi helsepersonell bedret klinisk kompetanse innenfor fagområdet spiseforstyrrelser.

Videre vektlegges oppbygging og utvikling av lokale fagmiljøer. Kompetanseprogrammet retter seg spesifikt mot behandlere som for eksempel psykologer, leger, helse- og sosialfaglig høgskoleutdannet helsepersonell, fysioterapeuter og pedagoger. Faglige ledere, privatpraktiserende psykologer og leger oppfordres til å søke.

Deltakerne vil bli tatt opp med hensikt å danne nettverksgrupper, gjerne fra samme kommune/fylke. Gruppene vil få klinisk veiledning av egne pasienter med spiseforstyrrelser. Det første møtet med pasienter i primærhelsetjenesten regnes som behandling.

Kompetanseprogrammet går over tre semestre med totalt 17 dagers undervisning og veiledning. Disse blir fordelt på 11 seminardager og 6 veiledningsdager. Veilederne har lang erfaring innen behandling av spiseforstyrrelser og har veilederkompetanse. Til formidling av tema samler vi noen av de fremste fagpersonene fra inn-og utland.

Utdanningen er godkjent av Norsk Psykologforening som 119 timers fritt spesialkurs og 119 timers vedlikeholdsaktivitet.

Den Norske Lægeforenings spesialistkomite for allmenmedisin har godkjent samlingene med totalt 30 poeng klinisk emnekurs og 30 valgfrie poeng. Spesialistkomiteen i barne- og ungdomspsykiatri har gitt godkjenning for 30 timer.

Norsk Sykepleierforbund godkjenner utdanningen som del av klinisk spesialitet.

Arrangør: Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser (RKSF), Sykehuset Levanger Psykiatrisk klinikk, Helse Nord-Trøndelag

Kull 4 ble ferdige i juni 2011. Kull 5 avventer i påvente av finansiering. For flere opplysninger kan du kontakte:
Hilde Kristin Vatterholm, sekretær i RKSF. Telefon 74 09 73 72 / e-post hkvatterholm@hnt.no.

Prosjektleder for Kropp og selvfølelse Midt-Norge: Mia Sve. Telefon: 74 84 90 68 / e-post mia.sve@hnt.noVedlegg: Annonse-kropp-selvfolelse-0312101.pdf