Om kropp og selvfølelse Helse Sør-Øst Helse Nord Helse Vest Helse Midt-Norge Forsiden English
Skriv ut

Helse Midt-Norge

Overordnede og spesifikke mål

Overordnede mål:

• Å øke helsepersonells kompetanse innen forståelse, forebygging, diagnosering og behandling av spiseforstyrrelser.
• Oppbygging og utvikling av lokale fagmiljøer.

Spesifikke mål:

Utvikle deltagernes evne og ferdigheter i:
• Gjenkjenne og diagnostisere spiseforstyrrelser.
• Utvikle evnen til å formidle forståelse og empati.
• Kunne utforme et realistisk behandlingstilbud i allianse med pasienten.
• Å bidra til behandlingsmotivasjon og stimulere pasientens ønske om og vilje til å bruke ressurser i terapiprosessen.
• Identifikasjon, beskrivelse og analyse av egne følelser, forestillinger, fantasier og motiver som oppstår i møtet med pasientene.
• Å arbeide etter terapimålsettninger hvor pasientens egne erfaringer og motivasjon er utgangspunktet.
• Hjelpe pasientene med å identifisere og uttrykke egne følelser og reaksjoner.
• Å bruke terapeutiske teknikker tilpasset spiseforstyrrelser.
• Håndtering av ulike faser i terapien.
• Å utvikle en felles kunnskap i et forpliktende tverrfaglig samarbeid.
• Videreutvikle en forståelse av andre faggruppers kompetanse.