Om kropp og selvfølelse Helse Sør-Øst Helse Nord Helse Vest Helse Midt-Norge Forsiden English
Skriv ut

Helse Nord

Om Kropp og selvfølelse

Kropp og selvfølelse er et klinisk kompetanseutviklingprogram
om spiseforstyrrelser over tre semestre.
Utdanningen tilbys fagpersoner med ulik bakgrunn og erfaring.

Forelesningene foregår i bolker, og det gis i tillegg veiledning i faste grupper. Utdanningen tar for seg en rekke tema, blant annet nettverksbygging, miljøterapi, motivasjonsarbeid, psykiatrisk og somatisk utredning og behandling og ulike teoretiske modeller.

Til formidling av tema har vi samlet noen av de fremste fagpersonene fra inn- og utland. Videre vektlegges oppbygging og utvikling av lokale fagmiljøer.
Ved fullført utdanning utstedes kursbevis.

Utdanningen har fått godkjenning fra psykologforeningen og Den norske lægeforeningen. Den er også tidligere godkjent som del av fagstige mot klinisk spesialist i sykepleie.

Behandling av spiseforstyrrelser er et nasjonalt satsningsområde, og midler fra Helse Nord HF gjør at utdanningen gjennomføres uten kurs- eller deltakeravgift. Arbeidsgiver må imidlertid dekke overnatting og reisekostnader.

Kompetanseutviklingsprogrammet er organisert under Barne- og ungdomsklinikken (BUK), Universitetssykehuset Nord-Norge.