Om kropp og selvfølelse Helse Sør-Øst Helse Nord Helse Vest Helse Midt-Norge Forsiden English
Skriv ut

Helse Nord

Hvordan bli deltaker?

En forutsetning for opptak i Kropp og selvfølelse, er at du som helsearbeider er i en hjelperolle ovenfor mennesker med spiseforstyrrelser. Utdanningen er tverrfaglig, og åpen for helsepersonell i primær- og spesialisthelsetjenesten, samt for privatpraktiserende i helseregion Nord. Opptak skjer etter en totalvurdering av søkermassen. Vi vil tilstrebe best mulig fordelig med hensyn til tverrfaglighet, geografi og tilknytning til helsetjenesten. Bruk vedlagt søknadsskjema, og ta gjerne kontakt dersom noe er uklart.