Om kropp og selvfølelse Helse Sør-Øst Helse Nord Helse Vest Helse Midt-Norge Forsiden English
Skriv ut

Helse Nord

Søknadsskjema

Søknaden sendes til:

Psykiatrisk forsknings- og utviklingsavdeling,
UNN-Åsgård,
v/Gunn Pettersen
pb. 6124,
9291 Tromsø

Søknadsfristen er 15. juni 2012


Vedlegg: søknadsskjema-kroppogselvfolelse.pdf