Om kropp og selvfølelse Helse Sør-Øst Helse Nord Helse Vest Helse Midt-Norge Forsiden English
Skriv ut

Helse Nord

Kompetanseprogram om spiseforstyrrelser

Overordnede mål:

 • Å integrere kunnskap og klinisk kompetanse om spiseforstyrrelser i eget pasientarbeid.
 • At kursdeltakerne blir lokale ressurspersoner i sine fagmiljøer.
 • Undervisning og gruppearbeid ved kurssamlinger.
 • Det legges opp til 50 timers klinisk gruppeveiledning,som er rettet mot spiseforstyrrelser, men som også vil ha stor overføringsverdi til arbeid med andre pasientgrupper.
 • 11 kursdager totalt, fordeles i 2 dagers kurssamlinger. 

Fra programmet kan nevnes:

 • Psykiatrisk og medisinsk utredning.
 • Å forholde seg til pasienter i ulike sykdomsfaser.
 • Å anvende evidensbasert behandling i klinisk hverdag.
 • Å forstå ut fra ulike synsvinkler.
 • Komorbiditet.
 • Sykehusbehandling.
 • Terapimodeller.
 • Tverrfaglig samarbeid.


Utdanning for hvem?
Utdanningen er tverrfaglig og åpen for helsepersonell i primær-
helsetjenesten og i spesialhelsetjenesten i Helseregion Nord.
Privatpraktiserende innefor ulike yrkesgrupper kan også søke.

Faglige ledere oppfordres spesielt til å søke. Maksimalt antall
er 30.

Lærekrefter

I tillegg til regionale ressurser ved bl.a Universitetssykehuset i
Nord-Norge og Institutt for Psykologi, Universitetet i Tromsø,
vil det bli trukket på de fremste kapasiteter fra inn- og utland.
De kliniske veilederne har lang erfaring innen behandling av
spiseforstyrrelser og har veilederkompetanse. Deltagere må
fylle ut en del skjemaer i evalueringen av utdanningen.

Attestasjon:

Utdanninger er godkjent som to spesialkurs til spesialitet i
klinisk psykologi, vedlikeholdskurs for spesialister,
100 timer valgfritt kurs i barne- og ungdomspsykiatri og
samfunnsmedisin, 30 timers psykiatrikurs i allmennmedisin,
og som spesialkurs for ergoterapeuter.

Kostnader:

Spiseforstyrrelser er et nasjonalt satsningsområde, og med
midler fra Helse Nord HF er det mulig å gjennomføre denne utdanningen uten deltakeravgift.
Reise- og oppholdsutgifter må dekkes av arbeidsgiver.