Om kropp og selvfølelse Helse Sør-Øst Helse Nord Helse Vest Helse Midt-Norge Forsiden English
Skriv ut

Helse Sør - Øst

Nyhet

Denne siden er ikke oppdatert mht informasjon. For oppdatert informasjon om nye kurs på Kropp og Selvfølelse for Helse Sør-Øst, gå til www.rasp.no og klikk der på Kropp og Selvfølelse under undervisningstilbud på høyre side."Målsetting

Målsettingen med dette kompetanseprogrammet er å gi helsepersonell viktig klinisk kompetanse innenfor området spiseforstyrrelser, innen forståelse, diagnostikk og behandling. Ved å gi innsikt i forskjellige behandlingsmodeller vil en bidra til terapeutisk selvtillit slik at behandlerne kan anvende sine tidligere og sine nye kunnskaper i møtet med denne pasientgruppen.

Det er en målsetting å utdanne deltagerne til å kunne delta i tverrfaglig samarbeid om pasienter med spiseforstyrrelser og også til å bli selvstendige behandlere for disse pasientene.

Videre er målsettingen å fremme kunnskap om det spesielle ved spiseforstyrrelser samtidig som det viser seg at bak det spesielle dreier det seg om kjente psykologiske, relasjonelle og medisinske tema.

Lenke: Trykk her for å se hvordan du kan bli deltaker