Om kropp og selvfølelse Helse Sør-Øst Helse Nord Helse Vest Helse Midt-Norge Forsiden English
Skriv ut

Helse Sør - Øst

Kontaktpersoner i Kropp og selvfølelse, Helse Sør og Øst

 

Ta kontakt dersom du har spørsmål i forbindelse med vårt Kompetanseprogram.

 

Marianne Garte

E-post: UXGARM@ous-hf.no

Telefon: 23 01 62 19

 

Oversikt over fagpersoner fra Kropp og selvfølelse Helse Sør-Øst.

Utarbeidet i mars 2010 av Kari-Brith Thune-Larsen.

 

Målsettingen med Kropp og selvfølelse er at deltagerne skal øke sin kunnskap om spiseforstyrrelser og at kunnskapsutvikling og samarbeid mellom de ulike profesjonene og mellom de ulike linjetjenestene innen feltet skal stimuleres. Etter gjennomføring av programmet skal deltagerne kunne fungere som ressurspersoner og rådgivere innen veiledning, undervisning og behandling/terapi. De samarbeider innenfor et nettverk av fagfolk på området  spiseforstyrrelser.

 

Det har fra helsetjenestens ulike nivåer, fra interesseorganisasjonen ROS og fra foreldre, pårørende og pasienter vært fremmet behov for en oversikt over ressurspersoner innen feltet spiseforstyrrelser.

 

Nedenfor (se vedlegg) følger en oversikt over fagpersoner med ulik bakgrunn og erfaring, deres profesjon, eventuelt privatpraksis, fylke/kommune og E-mail adresser for henvendelser. De har alle gjennomført Kropp og selvfølelse innenfor årene 2004 - 2010, og har stilt seg villige til å være med i denne oversikten.

 


Vedlegg: ref liste_fagpersoner.xls