Om kropp og selvfølelse Helse Sør-Øst Helse Nord Helse Vest Helse Midt-Norge Forsiden English
Skriv ut

Helse Vest

Kropp og selvfølelse

Et kompetanseprogram for helsepersonell som behandler pasienter med spiseforstyrrelser

Kropp og selvfølelse i Helse Vest er utarbeidet på en spesifisert måte rettet mot konkrete yrkesgrupper, med formål om å øke deres kompetanse i sitt møte med pasienter med spiseforstyrrelser.

Det er utviklet ulike utdanninger for henholdsvis polikliniske behandlere i spesialisthelsetjenesten, fastleger, helsesøstre, og psykologer i førstelinjetjenesten, samt helsepersonell som jobber i barn- og ungdomspsykiatriske sengeposter. Tilbudet vil variere noe fra år til år.

De enkelte utdanningene/kursene innebærer forelesninger/seminar og klinisk veiledning. Varigheten og omfanget på utdanningene varierer for de ulike gruppene.

Programmet gjennomføres med økonomisk støtte fra Helse Vest, og er kostnadsfritt for deltakerne. Reiser dekkes imidlertid ikke.Kull 3 i Kropp og selvfølelse i Helse Vest hadde samling på Finse 2008. Her på tur til Blåisen.