Om kropp og selvfølelse Helse Sør-Øst Helse Nord Helse Vest Helse Midt-Norge Forsiden English
Skriv ut

Helse Vest

Påmelding

Kropp og selvfølelse i Helse Vest, 2017

Det er sendt ut invitasjon til Kropp og selvfølelse 2017 til ledere og behandlere i BUP og DPS.

Påmelding skjer via nærmeste leder i eget skjema som sendes på mail til hilde.lomundal@helse-bergen.no eller i post til:
Hilde Lomundal
Seksjon for spiseforstyrrelser, Haukeland Universitetssykehus
Postboks 1
5021 Bergen

Påmelding må være oss i hende før 09.januar 2017.