Om kropp og selvfølelse Helse Sør-Øst Helse Nord Helse Vest Helse Midt-Norge Forsiden English
Skriv ut

Helse Vest

Kropp og Selvfølelse 2015

Kropp og selvfølelse i Helse Vest 2017:

I 2017 vil vi starte opp to utdanninger for behandlere i BUP og DPS. Programmet tar sikte på å øke spisskompetansen på spiseforstyrrelsesfeltet hos behandlere i spesialisthelsetjenesten. Kursene avholdes i Bergen.

Opplæringen vil kunne støtte poliklinikkene i å gjennomføre evidensbasert behandling på 2. linjenivå. CBT-E og FBT er de behandlingsmetodene som har best dokumentasjon for effekt på spiseforstyrrelser i de aktuelle aldersgruppene.

For behandlere for ungdom/voksne vil det være en undervisningssamling med fokus på kognitiv atferdsterapi for spiseforstyrrelser (CBT-E, beskrevet av Christopher Fairburn). Samlingen avholdes 8.-10. mars 2017. I løpet av året settes det også opp 14 to-timers veiledninger i grupper som foregår enten i Bergen eller via videokonferanseutstyr.

For behandlere på barnefeltet vil det bli satt opp en undervisningssamling i Familiebasert tilnærming (FBT, jmf Lockes modell) 28.-30.august 2017. Etter undervisningssamlingen settes det opp fire veiledningssamlinger høsten 2017, som vil finne sted i Bergen.

Det vil bli satt opp to CBT-E oppfølgningssamlinger for alle behandlere som har deltatt i utdanningen tidligere og som arbeider poliklinisk med pasienter med spiseforstyrrelser, en om våren og en om høsten. Invitasjon vil bli sendt ut på mail.

Tilsvarende vil det bli avholdt 2 heldagsveiledninger for FBT-terapeuter som har gjennomført utdanningen tidligere. Disse avholdes i hver helseregion.

Invitasjon kommer på mail.


For eventuelle spørsmål, vennligst ta kontakt med psykologspesialist/prosjektleder Hilde Lomundal ved Seksjon for spiseforstyrrelser: hilde.lomundal@helse-bergen.no, tlf 55 97 68 20.