Om kropp og selvfølelse Helse Sør-Øst Helse Nord Helse Vest Helse Midt-Norge Forsiden English
Skriv ut

Helse Vest

Oversikt over fagpersoner fra Kropp og selvfølelse i Helse Vest

En av målsettingene med Kropp og selvfølelse er å stimulere til samarbeid mellom de ulike profesjonene og mellom ulike nivå i helsetjenesten. Etter gjennomføring av programmet skal deltagerne kunne fungere som ressurspersoner og rådgivere innen veiledning, undervisning og behandling/terapi.

Det har vært fremmet et behov for en oversikt over ressurspersoner innen feltet spiseforstyrrelser. I vedlegget nedenfor er derfor en liste over fagpersoner som har deltatt i Kropp og selvfølelse i Helse Vest. De har godkjent å stå med navn og kontaktinformasjon i denne oversikten. Fagpersonene har ulik profesjon, bakgrunn, og ulik erfaring når det gjelder arbeid på feltet spiseforstyrrelser.


Vedlegg: Tidligere deltakere på Kropp og selvfølelse i Helse Vest.doc