Om kropp og selvfølelse Helse Sør-Øst Helse Nord Helse Vest Helse Midt-Norge Forsiden English
Skriv ut

Helse Vest

Målsetting

Målsettingen med dette programmet er å gi helsepersonell viktig klinisk kompetanse innenfor området spiseforstyrrelser.

Kropp og selvfølelse vil gi oppdatert informasjon omkring nylig forskning på feltet og tilbyr veiledning på de best dokumentert metodene. Flere ulike tema blir gjennomgått av noen av de fremste fagpersonene fra inn- og utland.
På slutten av kurset blir det utstedt et kursbevis. Det vil bli søkt om godkjenning som fritt spesialkurs/vedlikeholdskurs gjennom Psykologforeningen og Legeforeningen, med forbehold om minimum 75 % deltakelse fra psykologer/leger. Utdanningen vil også bli søkt godkjent for videre- og etterutdanning i legeforeningen.

Behandling av spiseforstyrrelser er et nasjonalt satsingsområde, og midler fra Helse Vest gjør at utdanningen kan gjennomføres uten kurs- eller deltakeravgift. Arbeidsgiver må imidlertid dekke reisekostnader.