Om kropp og selvfølelse Helse Sør-Øst Helse Nord Helse Vest Helse Midt-Norge Forsiden English
Skriv ut

Helse Vest

Målgruppe

Kropp og selvfølelse er et klinisk kompetanseutviklingsprogram om spiseforstyrrelser. Utdanningen tilbys fagpersoner med ulik bakgrunn og erfaring.

Gjennom klinisk virksomhet og spørreundersøkelser har en påvist et betydelig behov for kompetanseutvikling blant helsepersonell som arbeider med pasienter med spiseforstyrrelser. Ved Haukeland Universitetssjukehus har en gjennom en årrekke arbeidet med alvorlige spiseforstyrrelser, og det er etablert betydelig tverrfaglig kompetanse innen utredning og behandling av spiseforstyrrelser. Det foreligger stor grad av faglig enighet om hvordan spiseforstyrrelser bør utredes og behandles. Det er nå mulig å oppnå adekvat kompetanse innen utredning og behandling av alvorlige spiseforstyrrelser dersom en får innsikt i hvilket nivå forskjellige pasienter bør behandles på. Dersom spiseforstyrrelsen påvises og behandles tidlig er prognosen bedre og det er lettere å gjennomføre utredning og behandling.

De distriktspsykiatriske sentrene (DPS) har formidlet at de kan ta i mot pasienter med spiseforstyrrelser til behandling. DPS vil ofte samarbeide med fastlege om somatisk oppfølgning av pasienten. Voksenpsykiatriske poliklinikker og barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP) gjør et viktig arbeid for denne pasientgruppen. Ved voksenpsykiatriske poliklinikker og barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker er psykologer og leger vanligvis første kontaktpunkt med spesialisthelsetjenestens tilbud til pasienter med spiseforstyrrelser. Unge pasienter med kort sykehistorie kan ofte ha betydelig effekt av enkle og lite ressurskrevende tiltak.