Om kropp og selvfølelse Helse Sør-Øst Helse Nord Helse Vest Helse Midt-Norge Forsiden English
Skriv ut

Om Kropp og selvfølelse

Generell info

Kropp og selvfølelse er et kompetanseutviklingsprogram for helsepersonell som arbeider med spiseforstyrrelser.

Programmet er tverrfaglig og går over 2 eller 3 semestre og inneholder seminarer i plenum og veiledning i grupper.

Programmets målsetting er å øke kompetansenivået for primær- og spesialisthelsetjenesten innen forståelse, diagnostisering og behandling av spiseforstyrrelser. Det legges vekt på tverrfaglig samarbeid og nettverksbygging på tvers av profesjoner, etater og linjer. Videre oppfordres det til utvikling av lokale fagmiljøer innen feltet spiseforstyrrelser.

Programmet gjennomføres med økonomiske midler fra de ulike regionene og er derved uten kursavgift for deltagerne. Reiser dekkes imidlertid ikke.

Ytterligere informasjon og mer spesifikke opplysninger finner du ved å klikke deg inn på din egen helseregion.