Om kropp og selvfølelse Helse Sør-Øst Helse Nord Helse Vest Helse Midt-Norge Forsiden English
Skriv ut

Om Kropp og selvfølelse

Finn Skårderud - Sterk/svak - Veiledningshefte

En del av en læremiddelpakke bestående av video, håndbok, veiledningshefte og CD.

Heftet er en hjelpemiddel for kursledere innen primærhelsetjenesten og andre som arbeider innen feltet spiseforstyrrelser, samt lærere, foreldre, trenere og andre i nærmiljøet til personer med spiseforstyrrelser. Veiledningsheftet vektlegger handlingsberedskap og råd og tips om hvordan pakken kan brukes.
VOX/Norsk Fjernundervisning, 2000. ISBN 8290662386